Bestyrelsen

Annisse Forsamlingshus er en forening, der drives af en bestyrelse bestående af frivillige medlemmer.

Inge Lykke Pedersen – Formand
Carsten Selnæs – Næstformand, Husinspektør
Bjarne Klarskov – Kasserer
Jesper Albrechtsen – Husinspektør
Kim Jensen – Husinspektør
Birgitte Kjems – Udlejer
Inge-Lis Pedersen – Fællesspisning
Julie Sommer – Facebook og sodavandsdisco
Tobias Bagger Kaufmanas – Hjemmeside, AV
Claus Bagger-Sørensen – Suppleant, PR og fotos
Lone Wibe – Suppleant, Fællesspisning
Robert Hansen – Suppleant, lokalråd