Bestyrelsen

Annisse Forsamlingshus er en forening, der drives af en bestyrelse bestående af frivillige medlemmer. Disse vælges ind på generalforsamlingen hvert andet år, med halvdelen af bestyrelsen på valg skiftevis hvert år.

Julie Sommer – Formand – Facebook, sodavandsdisco, PR-gruppen
Tobias Bagger Kaufmanas – Næstformand – Hjemmeside, AV, PR-gruppen
Bjarne Klarskov – Kasserer
Inge Lykke Pedersen – Arrangementer
Carsten Selnæs – Husinspektør
Kim Jensen – Husinspektør
Inge-Lis Pedersen – Fællesspisning
Ann-Britt Ertmann Nordkvist – Udlejer, PR-gruppen, Arrangementer
Thomas Juul-Heider

Claus Bagger-Sørensen – Suppleant – PR-gruppen, fotos
Jesper Albrechtsen – Suppleant – Husinspektør
Robert Hansen – Suppleant – lokalråd
Britta Køster – Suppleant – Arrangementer