Corona tider…

Grundet Covid19 og de skærpede restriktioner er alle arrangementer pt. aflyst. Situationen har betydet en gevaldig indtægtsnedgang for forsamlingshuset, da hovedparten af husets indtægter kommer fra udlejning og arrangementer afholdt af Forsamlingshuset herunder vores årlige Loppemarked. Udgifterne til Forsamlingshuset er selvfølgelig også gået ned, men da huset skal opvarmes og vedligeholdes (Det er jo et gammelt […]

Generalforsamling

Ifølge vedtægterne skal den årlige generalforsamling afholdes senest med udgangen af februar måned, men bestyrelsen har allerede nu på grund af COVID-19 med den meget begrænsede mulighed for at mødes besluttet at udsætte årets generalforsamling til marts måned i forbindelse med fællesspisningen 31. marts. Vi har fået beslutningen godkendt fra juridisk side. Så håber vi, […]