Corona tider…

Grundet Covid19 og de skærpede restriktioner er alle arrangementer pt. aflyst. Situationen har betydet en gevaldig indtægtsnedgang for forsamlingshuset, da hovedparten af husets indtægter kommer fra udlejning og arrangementer afholdt af Forsamlingshuset herunder vores årlige Loppemarked. Udgifterne til Forsamlingshuset er selvfølgelig også gået ned, men da huset skal opvarmes og vedligeholdes (Det er jo et gammelt […]

Generalforsamling

Opdatering 1/3:Den begrænsede åbning af landet gør at vi ikke ser det muligt at afholde generalforsamling i marts, og vi rykker derfor til maj måned. Ifølge vedtægterne skal den årlige generalforsamling afholdes senest med udgangen af februar måned, men bestyrelsen har allerede nu på grund af COVID-19 med den meget begrænsede mulighed for at mødes […]

Aflevering af loppeeffekter

Indtil påske vil det hver søndag mellem kl 10 og 12 være muligt at aflevere effekter til loppemarkedet i forsamlingshuset. Der vil være medlemmer af bestyrelsen til stede der gennemgår effekterne, så bliv på parkeringspladsen til det bliver din tur, skulle der være kø. Vi henstiller til at der ikke bliver stillet effekter uden vi […]